ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 633 รายการ