ประกาศขายทอดตลาดเครื่องยนต์เครื่องบิน จำนวน 8 รายการ