ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 รายการ