ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบประเภทต่างๆ จำนวน 430 รายการ