สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนาย

วิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศยาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) – Art Smith Aero Centre Campus ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างบำรุงรักษาอากาศยานที่ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Calgary มณฑล Alberta ประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการความร่วมมือการศึกษาต่อและพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

          ในการนี้ ผู้บริหารของ SAIT ซึ่งประกอบด้วย

  1. Mr. Brian Moukperian, the Dean, School of Transportation
  2. Ms. Lynda Holden, Academic Chair, Aviation Programs, School of Transportation
  3. Mr. Rick Tofani, Director of Applied Research and Innovation Services
  4. Ms. Enid Angelstad, Director of International Centre
  5. Mr. Andrew Brown, International Student Advisor
  6. Mr. Rod Miller, Corporate Trainer
  7. Mr. John Partington, Articulation Coordinator, Academic Services
  8. Ms. Victoria Edwards, Coordinator, Study Abroad Learner Services

 

          ได้ให้การต้อนรับคณะของ สบพ. และบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรช่างอากาศยานของ SAIT และรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (Aircraft Maintenance Engineer License) ของประเทศแคนาดา หลังจากนั้น ได้นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. Aircraft Maintenance Engineers Technology (Two-year diploma) 2. Avionics Technology (Two-year diploma) 3. Aircraft Structures Technician (One-year certificate) นอกจากนี้ คณะของ สบพ. ยังได้มีโอกาสประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของการทำความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย 

 

                                            

***************************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง