สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

      เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 “ขับช้า เปิดไฟหน้ารถ และคาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อความปลอดภัย

ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงคมนาคม และ สถาบันการบินพลเรือน

ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

บทความที่เกี่ยวข้อง