สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. รับมอบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder)  ในโครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอากาศยานนวัตกรรมใหม่ (Sport Thunder)       

CATC Receives Molds for Forming the Aircraft Parts (Rudder) Used in the Research and Development Project for Building up Innovative Aircraft (Sport Thunder).    

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีรับมอบแม่พิมพ์โลหะเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) โดย สบพ. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาอากาศยานโดยใช้วัสดุผสม (Aircraft Composite Material) ซึ่งมีบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนในส่วนของแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) ดังกล่าวให้กับทาง สบพ. เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปโครงสร้างอากาศยานจริงและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยานจริงจากวัสดุคอมโพสิต รวมไปถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรครูวิชาภาคพื้นของ สบพ. ในการนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆในอนาคต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          On November 7, 2019, at 09.00 – 11.00 hrs., RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, was honored to preside over the Ceremony for Receiving the Metal Molds for Forming the Aircraft Parts (Rudder), held by ASTC. In the event, ASTC staff and representatives from various departments also attended in the aforementioned Ceremony. CATC, had signed the Memorandum of Understanding (MOU) upon the cooperation with JFox Aircraft Company Limited on August 15, 2017. The both parties, CATC and JFox Aircraft Company Limited worked in collaboration to conduct a research and develop aircraft by using aircraft composite material. In addition, Min Sen Machinery Company Limited stepped in to support CATC in terms of molds for forming the aircraft parts (Rudder), in order to let CATC use them in the forming of the real aircraft parts (Rudder) and to support the CATC student’s learning in the theoretical part and practice part, regarding the process of forming the real aircraft parts by using aircraft composite material. Furthermore, the Min Sen Machinery Company Limited supported CATC in terms of building up knowledge among CATC’s ground training instructors in order to expand knowledge in other aspects in the future. Many honorable guests from both government and private sectors attended the Ceremony.      

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง