รายชื่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ได้เกณฑ์มาตรฐานเเพทย์ชั้น 1 (สวบ.ทอ) เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 61