สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

                       Helicopter (Robinson R – 44)