สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือนพร้อมผู้บริหาร และ คณาจารย์กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Road to International DRONE Competition Championship” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันอบรมวิจัยอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย (Drone Academy Thailand) ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ลานทาวฮอลล์ ชั้น 11 อาคาร FYI Center กรุงเทพฯ
    เพื่อแถลงข่าวเปิดตัวโครงการให้เยาวชนและผู้สนใจได้รับทราบภารกิจของสมาคมและสถาบันวิจัยอบรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน DRONE ในระดับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอากาศยานไร้คนขับ ให้แก่เยาวชน และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่ล็งเห็นถึงโอกาสของเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการบังคับอากาศยานไร้คนขับได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกต่อไป

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง