สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

                 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือนพร้อมผู้บริหาร และ คณาจารย์กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “Road to International DRONE Competition Championship” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันอบรมวิจัยอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย (Drone Academy Thailand) ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ลานทาวฮอลล์ ชั้น 11 อาคาร FYI Center กรุงเทพฯ
    เพื่อแถลงข่าวเปิดตัวโครงการให้เยาวชนและผู้สนใจได้รับทราบภารกิจของสมาคมและสถาบันวิจัยอบรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน DRONE ในระดับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอากาศยานไร้คนขับ ให้แก่เยาวชน และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่ล็งเห็นถึงโอกาสของเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการบังคับอากาศยานไร้คนขับได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกต่อไป

 

 

***********************************************