สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมกับ Drone Academy Thailand และ อนันดา เออร์เบินเทค พร้อมกับ Partner ต่างๆ ร่วมสนับสนุนโครงการ “เส้นทางช้างเผือกโดรนและโครงงานอวกาศไทยสู่การเป็นจ้าวเวหาระดับโลก” (Road to International Drone Competition 2020) เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาโดรนตัวแทนจากประเทศไทยทุกรุ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลกช่วงชิงความเป็นจ้าวแห่งโดรนและโครงงานอวกาศ โดย 2 ปีที่ผ่านมา เยาวชนไทยได้ฝากผลงานด้วยการคว้ารางวัลอันดับหนึ่ง Champion ในโครงการ Drone Odyssey Challenge ในปี 2018 และ 2019 ซึ่งภายในปี 2020 นี้ จะมีการแข่งขันระดับโลก 3 รายการ ได้แก่
         1. Drone Odyssey Challenge 2020
         2. Asian Drone Championship 2020
         3. International NASA 2020 Spaceapp Challenge 2020

         สำหรับเยาวชนผู้สนใจสมัครโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่อไปนี้