สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

     แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน สร้างช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาในช่วงที่นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการของแผนกกิจการนักศึกษาได้สะดวกและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยนักศึกษาสามารถติดต่อใช้บริการผ่าน QR CODE โดยจะมีพี่ๆที่ดูแลงานส่วนนั้นๆ ตอบคำถามให้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง