สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายเงินผ่าน QR Code เพื่อสังคมไร้เงินสด โดยมีคณะผู้บริหาร สบพ. คุณจารุณี สิงหกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตจตุจักร คุณบังอร ขวัญเนตร ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) พร้อมพนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

      สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการชำระค่าบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง QR Code ผ่านเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับการชำระสินค้า อีกทั้ง เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment อีกด้วย

 

CATC and Krung Thai Bank Organizes “Spending Money through QR Code for Cashless” 

 

 

         On August 24, 2018, at CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of “Spending Money through QR Code for Cashless Society” Campaign. He was also joined by CATC Executive, Ms. Jarunee Singsakul, Senior Vice President, District Administrative Office, Chatuchak, Mr. Bang-on Kwannate, Senior Manager, Krung Thai Bank Public Company Limited, Marketing Organization for Farmers Branch, CATC staff and students.

      The purpose of the campaign is to promote the electronic payment via QR Code by Electronic Data Capture (EDC), which facilitates the payment of goods, as well as to respond to the government policy to support the national e-Payment infrastructure development plan.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง