สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Public and Transport Training Institiute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

CATC Welcomes the Executives from the Public and Transport Training Institute (PTTI), Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR.

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ สบพ. ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath Director General พร้อมคณะผู้บริหารจาก Public and Transport Training Institiute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR ในโอกาสมาศึกษาดูงาน โดยสถาบันการบินพลเรือนได้บรรยายสรุปภารกิจ ทิศทางการดำเนินงานของ สบพ.ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ในการที่ สบพ.สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ สปป.ลาวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สบพ. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นคณะดังกล่าวจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 200 กรุงเทพฯ

       

     RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with executives and lecturers from CATC, took an opportunity to welcome Mr. Siriphone Inthirath, Director General, and executives from the Public and Transport Training Institute (PTTI), Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR, due to the study visit. CATC gave lectures on the summary of CATC’s missions, and directions of CATC’s operations, from the past to future.

     The 2 parties, CATC and PTTI, attended the meeting to discuss about academic cooperation and exchanged opinions in many aspects, including the CATC’s continual support for Lao PDR in terms of personnel development. The PTTI delegates visited the CATC’s learning labs and then, gained knowledge and experiences from the study visit that could be applied as the guidelines for the further academic cooperation in the future, on November 18, 2019, at the Auditorium 200. Besides, the PTTI delegates would take a study visit at the CATC’s Flight Training Center, Hua Hin District, Prachuab Khirikhan Province, from 18-22 November 2019.                                               

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง