สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน เป็นประธานเปิดหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล Private Pilot License / PPL Block Course (รุ่น 10) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ระทิน อินเทวา ผู้อำนวยการกองฝึกบิน นายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน หัวหน้าแผนกวิชาภาคพื้น และครูการบิน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 5 คน  โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทำการฝึกอบรมภาคอากาศ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจด้านการบิน ให้มีทักษะการฝึกบิน และมีความรู้ด้าน การบิน หลังผู้ฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot License – Aeroplane) สถาบันการบินพลเรือนมีพันธกิจจัดการฝึกอบรมด้านการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด และได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT)

 

                                                                                   

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง