ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน