สถาบันการบินพลเรือนเปิดฝึกอบรมหลักสูตร Preparation for TOEIC เพื่อเตรีมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ม.ปลาย