เชิญชวนนักศึกษาร่วมการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อรณรงค์การไม่ขับขี่ขณะมึนเมา