สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  เลื่อนวันเริ่มต้นการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 3 รับตรง

———————–

               ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 รับตรง ากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564


 

รายละเอียดการเลื่อนวันเริ่มต้นการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 รับตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง