สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

          กรมธนารักษ์ เชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ตามประกาศนี้ 

 ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

บทความที่เกี่ยวข้อง