สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                  พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายจิรวัฒน์ อร่ามรักษ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน และคณะผู้ทำงาน ในโอกาสมาเพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 ***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง