สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

           สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดโครงการ Pilot DNA with CATC เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนเข้าเยี่ยมชมการฝึกบินกับสถาบันการบินพลเรือน ในลักษณะ
Fight Observation บนเครื่องบินจริง
ในโอกาสนี้ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในโครงการและ กัปตันสนอง มิ่งเจริญ
นายกสมาคมนักบินไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพนักบิน
ให้กับศิษย์การบินที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 
ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

        

                                           *************************************************************