สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

Unit 1 : เรียนรู้หลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop

มื่อก่อนนั้นสื่อต่างๆ ที่พบเห็นกันทั่วๆ ไป เช่น หนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา  หรือโปสเตอร์ตามโรงภาพยนต์ ต่างต้องอาศัยความชำนาญในการวาดภาพหรือ
ความชำนาญด้านการใช้ภาพถ่ายเท่านั้น ภาพที่ได้บางครั้งไม่ได้ตรงตามความต้องการเนื่องจากการแก้ไขและการตกแต่งภาพทำได้ยาก

ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ทำให้สื่อต่างๆ มีการพัฒนาไปมากโดยมีโปรแกรม มากมายเกิดขึ้นและหนึ่งในโปรแกรมเหล่านั้นคือ Adobe Photoshop CS เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก

Adobe Photoshop สุดยอดโปรแกรมกราฟิกที่ได้รับความนิยมมากตัวหนึ่ง โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ Adobe Photoshop CS (Version 8) ซึ่งมีเครื่องมือใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น

โปรแกรม Adobe Photoshop เวอร์ชัน  มีชื่อเรียกว่า Adobe Photoshop CS (Creative Suite) เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Adobe Creative Suite โดยในชุดโปแกรมดังกล่าวประกอบไปด้วย Adobe Photoshop CS, ImageReady CS, Adobe Illustrator CS, Adobe InDesign CS, Adobe GoLive CS, Adobe Acrobat 6.0 Professional

Photoshop CS ได้เพิ่มเครื่องมือต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ออกแบบเว็บ และงานแก้ไขไฟล์วีดีโอ  และเครื่องมือจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ ในส่วนรูปแบบและหน้าตาของโปรแกรม Photoshop CS อาจดูเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน 7.0 เพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมีเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้สนับสนุนไฟล์ RAW, Histogram Palette, Crop, Straighten, Bicubic Smoother และ Bicubic Sharper เป็นต้น

วิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

การเข้าสู่โปรแกรม  Photoshop

    1.  Start  > Program > Adobe  Photoshop CS เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

    2.  โปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมาและพร้อมสำหรับการทำงาน

ภาพที่ 1.1  แสดงหน้าจอแรกก่อนเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS

 

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม


 

การใช้งานแถบ เครื่องมือ ในPhotoshop cs