สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

โครงการ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน

 

 

เหตุผล /ที่มา
          สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณ์ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศ จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ระดับ 32,059 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30,973 เมกะวัตต์ หรือสูงขึ้นถึง 1,086 เมกะวัตต์

          อย่างไรก็ตาม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนอย่างต่อเนื่อง กับ กิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านข้อความการสื่อสาร 4 ป. ได้แก่ ปิดไฟ ดวงที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์ เพิ่ม 1 องศาเซลเซียส ประหยัดไฟ 10 % หรือปรับจาก Cool Mode เป็น Fan Mode ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้ เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ที่มีเบอร์ 5 ประหยัดชัวร์ หรือเปลี่ยนช่วงเวลาการไฟฟ้า ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 13.00 – 15.00 น. และ 19.00 – 21.00 น.