สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สำนักเทคโนโลยีสารเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูล Online” โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 114 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Organizes “Online Database System” Workshop.

 

 

               Aviation Information Technology Division, CATC organized the “Online Database System” workshop on December 19, 2017 at the computer lab room 114, CATC, Bangkok.

 

***************************************