สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

  สบพ. ร่วมกิจรรม Observe Flight กับจส.100 รางวัลพิเศษ งาน 25 ปี จส.100 “ทั้งรัก….ทั้งร็อค”

CATC Joins the Observe Flight Activity with JS 100, Giving Out Special Gifts, in the 25th Anniversary of JS 100 Event, “With Love…and Rock”. 

 

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนมอบของขวัญวันปีใหม่และบัตรของขวัญรางวัลพิเศษงาน 25 ปี จส.100   โดยมี นางสาววัฒนาพร วัฒนบูรพากูล หัวหน้าแผนกควบคุมรายการเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารตึกไทย คลองเตย ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันการบินพลเรือนขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนของรางวัลพิเศษให้กับผู้โชคดี ที่มาร่วมงาน 25 ปี จส.100 “ทั้งรัก….ทั้งร็อค” ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษ 25 ปี จส.100

          สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมให้ท่านสมาชิก จส.100/ผู้ได้รับรางวัล ได้รับความรู้พื้นฐานด้านการบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรง โดยการฝึกบินจำลอง และการขึ้นทำการ Observe flight เรียนรู้การขับเคลื่องบินของครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูง และศิษย์การบินของศูนย์ฝึกการบิน สบพ. ซึ่งกิจกรรม จส.100 จะจัดกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ 25 ปี แรลลี่ จส.100 “ทั้งรัก….ทั้งร็อค” ในวันที่ 11- 13 มกราคม 2563 (กรุงเทพ-พัทยา-ชลบุรี)

 

       On January 9, 2020, Miss Nuttharkaan Tonpongpan, Head of Public Relations Department and staff from CATC, the state’s enterprise under the Ministry of Transport, acted as the CATC representatives to distribute the New Year’s presents and special gift vouchers for the 25th anniversary of JS 100 event. On the occasion, Miss Wattanaporn Wattanaburapakul, Head of Program Control Department, received the presents and special gift vouchers and took an opportunity to welcome the CATC representatives, at Thai Building, Rama IV Road, Klong Toey, Bangkok. CATC was willing to take part in supporting JS 100, in terms of distributing special gifts to the lucky people who joined the 25th anniversary of JS 100 event, “With love…and rock”, conducting the observe flight by instructors and student pilots at the Flight Training Center, Hua Hin District. Such supporting activities by CATC were initiated to celebrate the special occasion of the 25th anniversary of JS 100.                   

      CATC arranged activities for JS 100 members/lucky people who received gifts and they would gain basic knowledge in aviation, flying skills, understanding in flying and direct experiences created by flight simulator, observe flight, aircraft control learning instructed by highly experienced flying instructors who had many flying hours and student pilots from the CATC Flight Training Center. The JS 100 special activities were arranged for the 25th anniversary of JS 100 Rally, “With love and rock”. The JS 100 Rally was held from January 11-13, 2020 (Bangkok-Pattaya Province-Chon Buri Province).              

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง