สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิด “ตู้การบินปันสุข” แบ่งปันน้ำใจต้านภัย COVID-19 พร้อมร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค อาหารแห้ง สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุข รวมถึงช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณโดยรอบ สบพ.

   แนวคิด “ตู้ปันสุข” นอกจากช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยังเป็นช่องทางให้คน ที่มีทุนทรัพย์ได้บริจาค  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถนำมาสิ่งของมาวางได้ที่ตู้ดังกล่าว ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า สบพ. กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

          #สถาบันการบินพลเรือนแบ่งปันน้ำใจต้านภัย COVID-19     #”ตู้ปันสุข”ตู้แบ่งปันจากน้ำใจคนไทย

 

 New Normal Sharing: CATC Sets up “The CATC Pantry of Sharing”.  

  

     On May 21, 2020, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, led the CATC executives, lecturers and staff to attend the opening ceremony for the event of “the CATC pantry of sharing”. The event was held to spread out generosity and give necessities to needy people during the time of COVID-19. They donated consumer goods, dried food and essentials by putting these items into the CATC pantry of sharing in order to let the needy people take them home and consume. The CATC pantry of sharing helped and alleviated the sufferings of the COVID-19 affected people who lived around the area of CATC.   

    The idea of “the pantry of sharing” helped alleviating the sufferings of people affected by the COVID-19 and it also became a channel for people who were ready to donate money or goods. Anyone who is interested in donating stuff for needy people, please put your donated stuff, from now on, in the CATC pantry of sharing, located at the entrance gate of CATC, Bangkok.

 

#The CATC’s stuff sharing, fight against COVID-19# “Pantry of sharing” by kind Thai people.   

 

 

***********************************************