สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานเข้าศึกษาดูงานแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในภาวะฉุกเฉิน พร้อมนำมาประยุกต์ใช้กับ สบพ. ต่อไป  โดยมี  คุณญาณวรรณ สินธุภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมคณะให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปทุมธานี 

 

*********************************************** 

     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง