สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


       

                  ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรรอยร้าว (NDT) ด้วยวิธีการตรวจรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุม 1  สบพ. กรุงเทพฯ

           งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ท.นรินทร์ ทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบรอยร้าวระดับ 3 จากบริษัท NDT inspection มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้  โดยมีผู้เชียวชาญจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) และตัวแทนจากสายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเนื้อหาในหลักสูตร  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NDT อ.2 และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สบพ. อีกด้วย

 

*********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง