สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมกับ Drone Academy Thailand และ อนันดา เออร์เบินเทค พร้อมกับ Partner ต่างๆ ขอเชิญชวนเยาวชน และผู้สนใจเรื่องอวกาศเข้าร่วมโครงการแข่งขัน NASA International Space App Challenge 2020 ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขัน Hackathon เพื่อพัฒนา Application แก้ปัญหาต่างๆของโลกเราที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน จาก 150 ประเทศ การแข่งขันแบ่งเป็นสี่ระดับ ประถม, มัธยม, มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปในระยะเวลา 48  ชม. (เตรียมตัวมาก่อนได้) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dronexr.org/nasaspaceapp

 

 

********************************************* 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง