สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วย สนข. จัดทำแอพพิเคชั่นระบบนำทาง “NAMTANG” ผ่านเวบและโมบายแอพพิเคชั่นทันสมัยให้เข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เชื่อมโยงได้ทั้งทางถนน ทางรางและทางน้ำ ก่อนยกระดับสู่มาตรฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ(GTFS) เพื่อช่วยให้การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แอพพิเคชั่นระบบนำทาง “NAMTANG” ให้ทราบต่อไป