สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         สืบเนื่องจากสถาบันการบินพลเรือนได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงคมนาคมให้ สบพ.จัดหาแนวทางป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับชุมชนโดยรอบ สบพ.

          เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการบินพลเรือนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการของ สบพ.18 ชั้น และจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5  ที่มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ  สบพ.

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับบริษัทบุญรัตน์พัฒนา จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินอาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน (อาคาร 18 ชั้น)ของ สบพ.ได้จัดหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้ผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถาบันการบินพลเรือน สถานีรถไฟฟ้า BTS  สถานีหมอชิต และชุมชนในซอยพหลโยธิน  18  โดยรอบสถาบันการบินพลเรือนถึงสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  เพื่อจัดแจกหน้ากากอนามัย N 95 ให้กับ  ประชาชนในพื้นที่รวมถึงบุคลากร  นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติของ สบพ. ใช้ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

       โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นในวันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันการบินพลเรือน กทม. และศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสนองนโยบายนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” ของกระทรวงคมนาคม

 

 

 

CATC, with Great Concern for Public Health, Distributing N95 Masks Preventing PM 2.5 Dust to the Nearby Community.

 

          CATC has received the policy from the Ministry of Transport to provide guidelines preventing PM 2.5 dust for communities around the CATC location.

As some new CATC school buildings and the 18-floor building are under construction, the situation of PM 2.5 dust exceeding the standard limit has worsened and affected the health of standards and people in the area.

        CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and staff together with Boonrat Pattana Company Limited, the company responsible for the construction of the school building, the Aviation Personnel Development Center building, the Administration Department And the construction of the 18-floor building organized a distribution of 1,000 pieces of N95 health masks to executives, staff, Thai and foreign students of CATC and all people entering the areas of BTS  stations, Mo Chit station, the community in Soi Phaholyothin 18, and the Royal Thai Army Television Channel 7. The N95 health masks are used to protect PM2.5 dust which is now exceeding the standard within the Bangkok area.

          This activity is a part of the CSR activities which are held on association sport day, February 15, 2019. This association sport activity allowed the Bangkok and Hua Hin staff to participate in activities beneficial to the society and to comply with the Ministry of Transport’s policy of “One Transport Free PM 2.5”.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง