สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      คณะผู้บริหารของบริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เข้าพบผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เพื่อร่วมประชุมหารือและขอคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ในพื้นที่ของสนามบินจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณ ภารดี จงสุขธนามณี กรรมการผู้จัดการ และ นายกานต์ การุณพักตร์ ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด และ นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ได้เดินมาเข้าพบพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผวก.สบพ. เพื่อร่วมประชุมหารือและขอคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ในพื้นที่ของสนามบินจังหวัดเชียงราย โดยมี นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน.สอต. และนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน และครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต. เข้าร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือในทิศทางของการทำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับ สบพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือในประเด็นของความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA : B1/B2 ของ สบพ. เพื่อป้อนให้แก่ศูนย์ซ่อมอากาศยานที่จะจัดตั้งในพื้นที่จังหวัด เชียงราย

 

 

***********************************************