สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อม อวยพรปีใหม่ Mr.Arun Mishra, Regional Director ICAO Asia & Pacific Office และคณะผู้ทำงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน ICAO Asia & Pacific จตุจักร กรุงเทพฯ

 

CATC Extends New Year Greetings to ICAO

 

            On January 22, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, along with the executives and lecturers paid a visit and extended New Year greetings to Mr. Arun Mishra, Regional Director ICAO Asia & Pacific Office and committees at ICAO Asia & Pacific Office, chatuchak, Bangkok.

 

 

***************************************