สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และ AGP Corporation (AGP) โดยมี Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. และ Mr. Eiichi Yamaguchi, President and CEO, AGP Corporation เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

      สบพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ผลิตบุคลากรด้านการบินมาแล้วกว่า 35,000 คน จาก 78 ประเทศทั่วโลก และ AGP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนงานด้านการบริการภาคพื้นในท่าอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์ในอาคารผู้โดยสาร มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิเช่น ระบบ Ground Support Equipment, Airport Facilities, Aircraft Ground Handling เป็นต้น ในการนี้ สบพ. และ AGP เห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Support Equipment) ให้กับสบพ. โดยมีแผนที่จะจัดทำหลักสูตรร่วมกัน

      โดยในเบื้องต้น AGP ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทำ workshop กับคณะทำงานกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ของ สบพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ สบพ.มีบุคลากร และมีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมงานบริการภาคพื้นแบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะมีการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรภายใต้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization (ICAO) ต่อไปด้วย

             การจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ของ สบพ.ตามนโยบายของรัฐบาล นั้น จึงเป็นการช่วยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor) 
ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจการซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ           (International Civil Aviation Organization – ICAO) คณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป (European Aviation Safety Agency -EASA) และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ( Federal Aviation Administration – FAA) เป็นต้น

           หลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษา สบพ. และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้สามารถเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Support Equipment) โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้นในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบินมากขึ้นอีกด้วย

           ในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Mr. Shiro Sadoshima เอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการร่วมกันพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของไทยให้ได้รับความรู้จาก AGP Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในด้านงานบริการภาคพื้นแบบครบวงจร ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ด้วยความสัมพันธ์อันดีของรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน เราได้รับทราบว่า รัฐบาลไทยได้เชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนและดำเนินงานในพื้นที่ EEC ด้วยแล้วนั้น แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนไม่มากนักแสดงความสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง AGP และ สบพ.ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลของทั้ง ๒ ประเทศ และถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น ขอเรียนว่าเราพร้อมยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานนี้ในทุกๆด้าน

            เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่า นโยบายการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor) นั้นไม่ใช่โครงการสำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจะสามารถเข้ามาร่วมลงทุนดำเนินงานในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน และในนามรัฐบาลญี่ปุ่น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อไป

 

MOU between CATC and AGP on the Development of Human Resources to Establish Ground Support Equipment Maintenance Training Program.

 

          Today (February 26, 2018), Minister of Transport, Mr. Arkhom Termpittayapaisith presided over the signing ceremony of a Memorandum of Understanding Between the Civil Aviation Training Center (CATC) and AGP Corporation (AGP). The MOU was signed by CATC President RAdm Piya Atmungkun, RTN and AGP President and CEO, Mr. Eiichi Yamaguchi and was witnessed by Ambassador of Japan to Thailand, Mr. Shiro Sadoshima at the auditorium 3rd floor, club and auditorium building, Minister of Transport, Bangkok.

         CATC is a state enterprise under the Ministry of Transport and a full member of ICAO TRAINAIR PLUS Program of the International Civil Aviation Organization (ICAO). It has produced over 35,000 aviation personnel from 78 countries. AGP is a provider of ground support services in Japanese airports. Its headquarter is in Tokyo, Japan and is internationally recognized for providing ground support equipment and equipment in terminal area, airport facilities and aircraft ground handling. CATC and AGP have agreed to develop a new ground support equipment training program for CATC. Initially, AGP sent experts to participate in a workshop with CATC’s Aircraft Maintenance Training Division to prepare for the course and to train CATC staff to ensure quality of the curriculum with the hope that it will offer a wide range of courses and cover a full range of ground services to meet international standards. The course will be certified under the International Civil Aviation Organization (ICAO). The establishment of the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao International Airport in accordance with the government policy has helped propel the Eastern Economic Corridor (EEC) and is capable of enhancing the capability of producing sufficient quality aviation personnel to support the expansion of aviation and logistics industry in Thailand and in the region, in particular, the maintenance and production of aircraft components in line with international standards such as the International Civil Aviation Organization (ICAO), European Aviation Safety Agency (EASA) and Federal Aviation Administration (FAA).

       The program will provide an opportunity for students and those with Higher Vocational Certificates in related fields from Vocational Institutes nationwide to take the Ground Support Equipment course. A one-year training period will equip students with knowledge necessary to maintain ground equipment at airports which have a high demand for workers in the aviation industry.

       Mr. Shiro Sadoshima, the Ambassador of Japan to Thailand said it has been a pleasure that the two parties have jointly developed and produced aviation personnel selected from high vocational students in Thailand through cooperation with AGP Corporation. AGP Corporation is primarily engaged in integrated ground services and is universally recognized for its quality operational policy that emphasizes safety standards and excellent service. The relationship between the Thai and Japanese government has long been established and Thai government has invited foreigners to invest in and operate in the EEC area. However, the recent operation has shown that there are not many Japanese companies interested in investing in the EEC area. The cooperation between AGP and the CATC under the support of Thai and Japanese Governments is therefore a good example that shows the success of good relations between the two countries. As a Japanese Government representative, the Embassy is pleased to support and promote the cooperation of both parties in all aspects in order to maximize the benefits to Thailand and it is confident that the policy of the Eastern Economic Corridor is not only a major project in Thailand, but also in Asia. This is a good opportunity for Thailand, Japan and ASEAN countries to be able to invest in different businesses in connection with aviation industry and on behalf of the Government of Japan, it would like to invite Japanese government and private sectors to invest in the new industrial sector in the EEC area.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง