สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน.สอต. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย  1. Mr. Christophe Clarenc รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. คุณ ดวงใจ วุฒิกลมชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 3.คุณ พัทธกานต์ จิณเสน หัวหน้างานสรรหาบุคลากร

          โดยมีนางสาว สายวรุณ เภตรา หัวหน้าแผนกการตลาด นายนายพรเทพ เตียเจริญวรรธน์ ตัวแทนจากแผนกนิติการ และครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต. ร่วมให้การต้อนรับ โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)ในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาช่างบำรุงอากาศยาน เพื่อเตรียมการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานลำตัวแคบ (Narrow Body Aircraft) ตามมาตรฐาน EASA Part 145 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสุโขทัย  ซี่งทางบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางด้านอุตสาหกรรมการบินของ สบพ. และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนภารกิจการผลิตบุคลากรของ สบพ. ร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยที่  สบพ. กำลังดำเนินการขอรับการรับรองสถาบันฝึกอบรมตามมาตรฐาน EASA Part 147 และคาดว่าจะผ่านการตรวจประเมินจาก EASA ภายในปี 2563 ที่จะถึงนี้ 

 

           On September 27, 2019, Mr. Yossanun Korsakulpanich, Acting Chief of ASTC welcome executives from Bangkok Airways Public Company Limited, comprising:

1.Mr. Christophe Clarenc, Senior Vice President of Maintenance and Engineering Department;

2.Ms.Duangjai Wuthikamonchai, Director of Human Resources Management; and

3.Ms. Pattakarn Jinasen, Supervisor of Recruitment.

           On the occasion, Ms. Saiwaroon Petra, Chief of Marketing Department, Mr. Pornthep Tiacharoenwat, delegate from Legal Department, and instructors from the Ground Training Programs, welcomed the Bangkok Airways Executives. The Meeting was arranged to follow up the progress of draft MOU on the cooperation to develop and improve the aviation personnel, especially personnel in the field of Aircraft Maintenance Technician. This was to be prepared in order to support the construction project of the narrow body aircraft maintenance station, in compliance with the EASA Part 145 Standard of Bangkok Airways Public Company Limited, located at Sukhothai Province. The Bangkok Airways Public Company Limited was pleased to become one of the CATC’s aviation industrial alliances. The Company was also ready to closely support the CATC’s missions for personnel training. CATC was in the progress of the certifying of the Training Center, according to the EASA Part 147 Standard. CATC was likely to pass the assessment by EASA, within the upcoming year of 2019.

    

 

***********************************************