สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero tolerance โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และการกล่าวแสดงคำมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero tolerance โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และการกล่าวแสดงคำมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

CATC Joins MOT Zero tolerance Campaign.

 

       On February 4, 2019 at the clubhouse and auditorium, Ministry of Transport, Bangkok,  Mr. Arkom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the opening of MOT Zero tolerance campaign. Ministry of Transport executives, heads of the subdivision, along with CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and staff participated in the ceremony of the declaration of good faith in the operation of the Ministry of Transport and commitment in management with transparency and in accordance with good governance, preventing fraud and promoting the attitude and work values for staff under the Ministry of Transport according to the proactive fraud prevention program. on 4 February 2019 at the clubhouse and auditorium Ministry of Transport, Bangkok.

 

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง