สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก