สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

                  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก