สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      นาวาเอกปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ
Mr. Douglas May Vice President of Pistons Aircraft, Textron Aviation และ Ms. Jodie Davis
Regional Sales Director, Piston Aircraft Asia Pacific และคณะผู้ทำงานจาก บริษัทไมเนอร์ แอร์คราฟ
โฮลดิ้ง จำกัด ในโอกาสมารับฟังวิสัยทัศน์ และหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมการ
บิน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

                        *********************************************