สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ Mr. Inthanousone SISANONH, Deputy Director General, Ministry of public Works and Transport Department of Civil Aviation เนื่องในโอกาสมาเพื่อปรึกษาหารือ และเยี่ยมชมสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ณ สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง