สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Meteorology for Aviation Personnel รุ่นที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 7 คน เป็นทุนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี นาย ศรันย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง