สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

          ด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่นที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหานครการบินสู่ความสำเร็จของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ 5-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี