สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เดินหน้ากฎหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินประเทศไทย”

”Air Law and Legislation for Thailand’s Sustainable Development: Prospects and Perspectives”

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดโดย .. นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการบิน รุ่นที่ 5 สถาบันการบินพลเรือน

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 084-446-5242 คุณสุวเมธ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง