กำหนดการสัมมนาด้านการบิน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินของไทย”