สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

     นายยศนันท์  ก่อสกุลพานิช  รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ อู่ตะเภา สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต.  เข้าร่วมประชุมกับ  นายต่อศักดิ์  ก่อกิจโรจน์  Section Manager บริษัท Maruka Machinery (Thailand) จำกัด  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายและการบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี  เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  ซึ่งจะนำมาใช้ในศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาในอนาคต  โดยเครื่องจักรที่ สอต. ให้ความสนใจจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรทางด้านโครงสร้างและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (ACST) ซึ่ง สอต. จะได้นำมาเป็นรายละเอียดในการพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบงานก่อสร้างของโครงการฯ อู่ตะเภา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง