สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

 


 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และ การจัดการท่าอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2557

 

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

บทความที่เกี่ยวข้อง