สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด


ด้วยงานห้องสมุด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การค้นคว้าอ้างอิง และการปฏิบัติงาน

ทางห้องสมุดจึงใคร่ขอความร่วมมือกองวิชาฯ, กองฯ, สำนักฯ, และแผนกฯ กรอกแบบฟอร์มความประสงค์ที่จะจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน หนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิงรายวิชา และหนังสือเสริมความรู้ทั่วไป รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ด้านล่าง)

แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด