ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์