ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 3 ตำแหน่ง