ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน